Trzepotanie przedsionków

Znalezione obrazy dla zapytania Trzepotanie przedsionkówTypowe trzepotanie przedsionków jest częstoskurczem prawej przedsionkowo-wtórnej komor współistniejącej z obwodem powtórnym przechodzącym przez cieśninę stolowotworową. Leki przeciwarytmiczne są zwykle umiarkowanie skuteczne. Ablacja cewnika jest zwykle terapią pierwszego rzutu, ablacji linii, która blokuje przesmyk, i ma wskaźnik sukcesu > 90% z obserwacją do 2 lat. Niektóre badania sugerują umiarkowaną częstość późniejszego AF, po ablacji trzepotania, i nawroty mogą czasami występować wiele lat po ablacji, z najwyższą częstością u osób z atypowym trzepotaniem (nie zależnym od cieśni) i związaną z tym strukturalną chorobą serca.W niektórych przypadkach rozważenie diagnostycznego badania EP w celu ponownego potwierdzenia dwukierunkowego bloku przesmykowego byłoby zalecane, jeśli rozważymy bardziej łagodne podejście.

[hasła pokrewne: solarium tychy, bodyspace efekty, just fit ]